Body Type: SUV

Subaru Solterra – 71.4 kWh Touring Auto AWD 5dr